Política de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al respecte de tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació requerida sobre els nostres serveis professionals i/o per donar resposta a les seves consultes.

A través de l’emplenament del formulari de contacte del web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a la nostra empresa, vostè presta el seu consentiment explícit pel tractament de les seves dades personals.

Cessió de dades

CARPE VITAM, S.L. no comparteix informació de caràcter personal sense comptar amb el seu consentiment previ, excepte que aquesta cessió de dades sigui necessària pel manteniment de la relació que ens vincula o en els casos legalment previstos per la normativa vigent.

Termini de conservació

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys.

Drets de l’interessat

En qualsevol moment al llarg de la nostra relació, vostè podrà sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, així com limitar o oposar-se al tractament, o fins i tot exercir el dret de portabilitat de les seves dades.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.